תכנון תשתיות מובילי כבילה במבנה:

 • פרוט ע"ג תוכנית תקשורת  נפרדת-מובילים,צנרת,מיקום נקודות,מיקום פירים ,ארונות תקשורת,חדר תקשורת ושרתים.
 • פרוט למיקום חדרי תקשורת בתוכנית מבנה,ריכוזים ככל שיהיו.
 • פרוט מדויק לחדר תקשורת ושרתים כולל מפרט דרישות מותאם לדרישות לקוח.
 • תוכניות העמדה לציוד תקשורת וארונות תקשורת ושרתים .
 • תרשים חד קוי לתשתיות צנרת ולנקודות קצה.
 • מפרטים לציוד.

           תכנון מערכות :

 • חדרי תקשורת,פרוט מדויק לחדר תקשורת ושרתים כולל מפרט דרישות מותאם לדרישות לקוח.
 • חדרי שרתים,פרוט מדויק לחדר תקשורת ושרתים כולל מפרט דרישות מותאם לדרישות לקוח.
 • מערכות צפיה והקלטה
 • בקרות כניסה
 • פריסת ציוד לפי מערכות ופרוט התקנת הציוד .
 
 
                                                                                                 

                                                                                      

                     תעוד מערכות 
 •   תעוד מערכות אחרי התקנה ,עדכון תוכניות "AS MADE"
 •   תעוד חדרי תקשורת קיימים .
 •   תעוד ורישום חוות שרתים - זהוי גישורים 
 •   בדיקה וזהוי כבלים בשטח .
 •    סימון ורישום , מדבקות לציוד ואביזרים
 • שילוט ייחודי ומדוגם לכל אביזרי תשתיות התקשורת והציוד
 
אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם...

     תכנון תשתיות מובילי כבילה במבנה:

 • פרוט ע"ג תוכנית תקשורת  נפרדת-מובילים,צנרת,מיקום נקודות,מיקום פירים ,ארונות תקשורת,חדר תקשורת ושרתים.
 • פרוט למיקום חדרי תקשורת בתוכנית מבנה,ריכוזים ככל שיהיו.
 • פרוט מדויק לחדר תקשורת ושרתים כולל מפרט דרישות מותאם לדרישות לקוח.
 • תוכניות העמדה לציוד תקשורת וארונות תקשורת ושרתים .
 • תרשים חד קוי לתשתיות צנרת ולנקודות קצה.
 • מפרטים לציוד.

           תכנון מערכות :

 • חדרי תקשורת,פרוט מדויק לחדר תקשורת ושרתים כולל מפרט דרישות מותאם לדרישות לקוח.
 • חדרי שרתים,פרוט מדויק לחדר תקשורת ושרתים כולל מפרט דרישות מותאם לדרישות לקוח.
 • מערכות צפיה והקלטה
 • בקרות כניסה
 • פריסת ציוד לפי מערכות ופרוט התקנת הציוד .
 
 
                                                                                                 

                                                                                      

                     תעוד מערכות 
 •   תעוד מערכות אחרי התקנה ,עדכון תוכניות "AS MADE"
 •   תעוד חדרי תקשורת קיימים .
 •   תעוד ורישום חוות שרתים - זהוי גישורים 
 •   בדיקה וזהוי כבלים בשטח .
 •    סימון ורישום , מדבקות לציוד ואביזרים
 • שילוט ייחודי ומדוגם לכל אביזרי תשתיות התקשורת והציוד
 
אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם...

 
אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם...

יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp